Czy pojazdy autonomiczne zadomowią się również w Polsce?

autonomiczne samochody

W państwach zachodnich coraz łatwiej dostępne stają się tak samochody, jak i autobusy autonomiczne. Wydaje się więc kwestią czasu kiedy szerzej zawitają również do Polski. Na ile jednak nasze państwo i co najważniejsze jego obywatele są na to gotowi?

Polska przygotowuje się na pojawienie się pojazdów autonomicznych na drogach

Specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego uważają, że już pod koniec lat 20. XXI wieku autonomiczne samochody szerzej zagoszczą na polskich drogach. Ma to przede wszystkim wpłynąć na poziom bezpieczeństwa na drogach. Szacunkowo za 90% wypadków drogowy winę ponosi człowiek, a zatem jego „zastąpienie” powinno poprawić sytuację. Potrzebne będzie jednak odpowiednie zmodyfikowanie istniejących przepisów oraz dostosowanie infrastruktury. W kontekście tego pierwszego dość często pojawia się pytanie kto miałby prawnie odpowiadać za szkody wyrządzone przez autonomiczny pojazd?

W kwestii infrastruktury: póki co tego typu samochody mogą poruszać się tylko po konkretnych trasach. Warto przy tym zaznaczyć, że w Gdańsku miały już miejsce testy autonomicznych autobusów. Jeden z nich jeździł w kierunku ogrodu zoologicznego. Inne próby przeprowadzano w okolicy lotniska w tym mieście. Aczkolwiek wykorzystanie autonomicznych pojazdów może być także możliwe w przypadku transportu drogowego. W przypadku samochodów ciężarowych pojawiają się oszacowania mówiące o tym, że może to doprowadzić do zmniejszenia liczby zatrudnionych kierowców o 10%.

W Polsce odbywają się wydarzenia mające na celu przygotowanie niezbędnych rozwiązań tak legislacyjnych, jak i infrastrukturalnych. Przykładowo 7 czerwca tego roku w Warszawie odbyła się poświęcona tym zagadnieniom konferencja AV-Poland 2022 „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”. Jest ona organizowana przez  Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Stanowi ona element rządowego projektu AV-PL-ROAD. Sama zaś konferencja jest użyteczną platformą wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami.

Co Polacy sądzą o autonomicznych samochodach?

Podczas wspomnianej konferencji przedstawione zostały wnioski dotyczące wiedzy Polaków oraz ich poziomu zaufania do autonomicznych pojazdów. Generalnie, jak wynika z przeprowadzonego badania, 70% Polaków wie, że autonomiczne samochody istnieją, ale jednocześnie taki sam odsetek ankietowanych nie ma do nich zaufania. Jakie są tego powody? Przede wszystkim są to obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestniczenia takich pojazdów w ruchu drogowym. Działa tutaj mechanizm, który powoduje, że kierowcy więcej błędów na drodze byliby w stanie wybaczyć innemu kierowcy, niż autonomicznej maszynie.

Część osób obawia się też o cyberbezpieczeństwo autonomicznych samochodów. Ludzie zwyczajnie obawiają się, że np. komputer pokładowy mógłby zostać zhakowany i zdalnie przez kogoś przejęty. Kolejnym zaś powodem jest po prostu brak wystarczającej wiedzy o takich pojazdach. Zdaniem kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Iwony Grabarek Polaków można by przekonać do takich samochodów wdrażając je możliwie jak najszerzej w transporcie publicznym.

Zauważono jednocześnie ciekawą zależność pomiędzy poziomem wiedzy danego kierowcy oraz przede wszystkim zaufania do tej nowej technologii, a ich własnymi zdolnościami do prowadzenia samochodu. Okazało się bowiem, jak informuje o tym psycholog transportu dr Ewa Odachowska-Rogalska, że paradoksalnie te osoby, które ufały autonomicznemu samochodowi w największym stopniu, miały później problemy z powrotem do „normalnego” prowadzenia. Miejmy nadzieję, że w przyszłości zjawisko to nie przybierze skali masowej.

Źródła:

AV-Poland 2022 – wybrane wnioski, https://www.pap.pl/mediaroom/1236873%2Cav-poland-2022-wybrane-wnioski.html, dostęp: 29.06.2022.

M. Domagała, Rządowy projekt AV-PL-ROAD mocno zmieni polskie drogi, https://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-samochody-autonomiczne/samochodyautonomiczne/news-rzadowy-projekt-av-pl-road-mocno-zmieni-polskie-drogi,nId,6074866, dostęp: 29.06.2022.

Pojazdy autonomiczne coraz bliżej, http://dziennik.com/wiadomosci/polska/pojazdy-autonomiczne-coraz-blizej/, dostęp: 29.06.2022.


Tekst: Herbert Gnaś

Fot. Renault