Polskie i ukraińskie tablice rejestracyjne – poznaj najważniejsze różnice

Na polskich drogach można spotkać wiele samochodów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Jest to związane z napływem wschodnich sąsiadów do naszego kraju. Mimo że pełnią one taką samą funkcję, to różnią się wyglądem oraz stosowanymi na nich oznaczeniami. Poznaj najważniejsze informacje odnośnie do polskich i ukraińskich tablic. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będziesz mógł je zidentyfikować.

Polskie tablice rejestracyjne – czym się charakteryzują?

Jeszcze do niedawna tablice rejestracyjne pojazdów pozwalały określić, z jakiego regionu Polski pochodzi ich właściciel. Jednak w związku ze zmianami wprowadzanymi stopniowo przez pakiet deregulacyjny dziś nie ma obowiązku ich wymiany, nawet jeśli auto zostało zakupione przez osobę z drugiego końca kraju. Zachowanie tablic jest możliwe, o ile są zgodne z obowiązującym wzorem oraz w dobrym stanie.

Pamiętaj! Główną funkcją tablic rejestracyjnych jest potwierdzenie rejestracji pojazdu oraz tego, że może on legalnie poruszać się po drogach.

Jakie są rodzaje polskich tablic rejestracyjnych?

Polskie tablice rejestracyjne dzieli się na:

  • standardowe,
  • dla pojazdów elektrycznych i wodorowych,
  • indywidualne,
  • dla aut zabytkowych,
  • tymczasowe,

Pierwsze z nich to te, które najczęściej można spotkać na drogach. Mają one czarne symbole wytłoczone na białym tle. Na tablicy umieszczona jest także nalepka legalizacyjna oraz niebieski pas po lewej stronie z symbolem Unii Europejskiej oraz skrótem PL.

Tablice przeznaczone dla pojazdów elektrycznych oraz wodorowych wyróżniają się czarnymi symbolami umieszczonymi na zielonym tle. Tak samo, jak w przypadku wersji standardowej muszą one mieć nalepkę legalizacyjną oraz niebieski pas z symbolem UE oraz oznaczeniem państwa.

Tablice indywidualne różnią się od standardowych tylko tym, że można na nich umieścić praktycznie dowolny numer. Wydaje się je na wniosek właściciela pojazdu. Są one droższe niż tradycyjne, ale pozwalają wyróżnić swój pojazd na tle pozostałych. Taka tablica musi mieć co najmniej 3 znaki oraz oznaczenie województwa.

Kolejnym rodzajem są rejestracje wydawane dla aut zabytkowych. Wyróżniają się one żółtą barwą tła oraz czarnymi literami i cyframi. Obok ciągu znaków umieszcza się także symbol samochodu lub motocykla.

Tablice dyplomatyczne charakteryzują się białymi znakami umieszczonymi na niebieskim tle. Są one stosowane do oznaczania pojazdów, które należą do urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych.

Ukraińskie tablice rejestracyjne – co musisz o nich wiedzieć?

Ukraińskie tablice rejestracyjne na pierwszy rzut oka przypominają te stosowane w przypadku polskich pojazdów. Na białych blachach umieszczony jest ciąg czarnych znaków: dwóch liter, czterech cyfr oraz kolejnych dwóch liter. Po lewej stronie umieszczone jest niebieskie pole z flagą tego kraju oraz oznaczeniem UA.

Pamiętaj! Tablice rejestracyjne ukraińskich pojazdów mają taki wygląd od stycznia 2015 roku. Te wydane wcześniej prezentują się nieco inaczej.

Jakie są najważniejsze różnice między tymi tablicami?

Najważniejsze różnice dotyczą oczywiście koloru flag państwowych oraz symboli oznaczających konkretne państwo. Ukraińskie numery rejestracyjne mają też trzy sekcje, a nie, tak jak polskie, tylko dwie. Pierwsze dwie litery określają obwód, w którym został zarejestrowany pojazd. Cztery kolejne cyfry oraz dwie litery to znaki seryjne pozwalające zidentyfikować konkretny samochód. Ukraińskie tablice nie mają także symbolu Unii Europejskiej.

Więcej cennych informacji na temat ukraińskich tablic rejestracyjnych znajdziesz pod adresem: https://rankomat.pl/samochod/ukrainskie-tablice-rejestracyjne.

Czy samochody z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi trzeba przerejestrować w Polsce?

Konwencja o ruchu drogowym z Wiednia z 1968 roku zezwala na traktowanie pojazdów z ukraińskimi tablicami jako te, które są w ruchu międzynarodowym. Dotyczy to wyłącznie samochodów, które są na terenie Polski krócej niż pół roku. Po upływie tego czasu właściciel pojazdu, który nadal chce się nim legalnie poruszać po naszym kraju, musi go zarejestrować.

Pamiętaj! Nawet jeśli pojazd na ukraińskich numerach nie wymaga jeszcze rejestracji w Polsce, to musi być ubezpieczony oraz mieć ważny przegląd techniczny.

Po upływie pół roku właściciel pojazdu z Ukrainy musi udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Niezbędne jest złożenie wniosku, a także przedstawienie dokumentów. Trzeba dołączyć przede wszystkim certyfikat zgodności wydany przez producenta pojazdu, który potwierdzi jego kompatybilność z wymogami technicznymi oraz bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce.

Konieczne jest również przedstawienie polisy OC i dowodu zapłaty podatku VAT. Należy pamiętać także o dołączeniu do wniosku potwierdzenia dopuszczenia pojazdu do ruchu i własności pojazdu. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.

Polskie i ukraińskie tablice rejestracyjne są do siebie wizualnie podobne, jednak dzieli je kilka szczegółów. Co bardzo ważne, każdy kierowca zza wschodniej granicy musi mieć ważne OC. Jeśli ma Zieloną Kartę, to może korzystać z ubezpieczenia kupionego na Ukrainie. W przeciwnym razie musi kupić polską polisę.