Żółte tablice rejestracyjne – zmiany w przepisach

Nawet, jeśli pojazd został wpisany do rejestru zabytków, nie kończy to wszystkich formalności. Trzeba udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z dowodem własności pojazdu. Wniosek o rejestrację nazywa się „Wniosek o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego” i składa się z 71 pytań. Do wniosku należy dołączyć cztery zdjęcia pojazdu, przedłożyć potwierdzenie wpisania pojazdu do ewidencji zabytków i opinię rzeczoznawcy. Pojazd, który pomyślnie przejdzie badanie techniczne, otrzyma zaświadczenie z wnioskiem o dopuszczeniu go do ruchu drogowego, czasami z ograniczeniami. Na szczęście po pierwszym badaniu technicznym, jest zwolniony z okresowych badań technicznych.

Pojazd na żółtych tablicach rejestracyjnych – przywileje i obowiązki

Właściciel pojazdu z żółtymi tablicami rejestracyjnymi jest przede wszystkim dumny z samego faktu posiadania pojazdu zabytkowego. Nie musi też stawiać się na okresowe badania techniczne. Można też zawiesić ubezpieczenie OC na minimum miesiąc. Pojazd jest ubezpieczany tylko na okres, kiedy jest używany. Wiele firm ubezpieczeniowych stosuje też zniżki indywidualne. Taki pojazd ma też możliwość wjazdu do strefy czystego transportu, obowiązującego już w kilku miastach. Właściciel pojazdu zabytkowego ma jednak kilka obowiązków wynikających z posiadania auta na żółtych tablicach rejestracyjnych. Przede wszystkim nie może wymieniać żadnego głównego podzespołu, zmieniać koloru nadwozia, chyba, że zgodę na to wyrazi konserwator. Pojazd zabytkowy nie może być używany w celach zarobkowych, a jego sprzedaż powinna być zgłoszona u konserwatora zabytków.

Żółte tablice rejestracyjne dla motorowerów – zmiany

1 maja 2023 roku motorowery wreszcie mają możliwość uzyskania żółtych tablic rejestracyjnych. Przez ostatnie 23 lata po prostu one… nie istniały. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów ogłoszonym we wrześniu 2022, motorowery mają możliwość posługiwania się żółtymi tablicami rejestracyjnymi. Jakie warunki trzeba spełnić? Podobne jak w przypadku innych pojazdów: musi mieć minimum 25 lat, nie być produkowany od 15 lat i posiadać przynajmniej 75% części oryginalnych, dodatkowo – być kluczowym dla rozwoju motoryzacji. Pozostałe wymagania są takie same jak w przypadku innych pojazdów, ale niższe koszt rejestracji. Obejmują one:

dowód rejestracyjny – 54 zł;

opłata ewidencyjna – 1 zł;

nalepki legalizacyjne – 12,50 zł;

żółta tablica – 50 zł.

Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że około 160 tys. motorowerów zarejestrowanych w Polsce, spełnia kryterium pojazdu zabytkowego. Najbliższe miesiące pokażą, ilu właścicieli tych jednośladów będzie się starało o status pojazdu zabytkowego.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Grafika: Bing AI